Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Fazla Çalışmanın İspatı Karar İncelemesi

Sicil , no.25, pp.113-120, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ulusal İstihdam Stratejisi ve Güvenceli Esneklik

İşveren , vol.20, no.2, pp.76-81, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Changing Paradigms, Consisting Question: Whom to Protect Under Labour Law?

8th Regulaitng for Decent Work Conference, Ensuring Decent Work in Times of Uncertainty, Cenevre, Switzerland, 10 - 12 July 2023

BİREYSEL İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI, HÜKÜMLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİ AÇISINDAN YARGITAYIN 2021 YILI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yargıtay'ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2021, 18 - 19 November 2022

Dijitalleşen Çalışma İlişkilerinde Bağımlılık Unsurunun Değerlendirilmesi

İş Hukukunun Güncel Konuları Sempozyumu II, Ankara, Turkey, 04 June 2021

SUPPLEMENTARY SOCIAL SECURITY MECHANISM IN TURKEY: PRIVATE PENSION SAVINGS SYSTEM

XXIII ISLSSL WORLD CONGRESS LIMA, 7-10 SEPTEMBER 2021 “CHALLENGES TO LABOUR LAW AND SOCIAL SECURITY SYSTEMS”, Peru, 7 - 10 September 2021, pp.991-1001

Turkey: Enhancing social partners’ capacity and social dialogue in the new world of work

Enchancing Social Partners’xx and Social Dialogue’xxs Pole and Capacity, 5 - 06 March 2020

İŞ HUKUKU (ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR) AÇISINDAN MOBBİNG

SAĞLIKTA MOBBİNG, MOBBİNGDE SAĞLIK, Turkey, 17 November 2018

The Fundamental Aspects of Collective Bargainig in Turkey:past,current and future

“The organisation, outcomes and effectiveness of social dialogue”, Brüksel, Belgium, 23 - 24 October 2018

Workers’ Representatives in Turkish Labour Law

ILERA 18 TH WORLD CONGRESS, 23 - 27 July 2018

İş Hukuku Açısından Mülteciler

Mülteci Hukuku Kapsamında Mülteci İşgücü ve Bölgeye Yansımaları, Turkey, 05 May 2018

İşçinin Yönetime Katılması ve İşçi Temsilciliği Sistemi

Prof.Dr.Turhan Esener III.Uluslararası Kongresi, 19 - 20 April 2018

İş HUkuku Açısından Mülteciler

Mülteci Hukuku Kapsamında Mülteci İşgücü ve Bölgeye Yansımaları, Turkey, 23 March 2018

İş Hukukunun Etkinliği ve Amacı Üzerine Yeniden Düşünmek

15.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 29 November - 01 December 2017

DETERMINING THE SCOPE OF FREEDOM OF ASSOCIATION WITH REGARD TO RIGHT TO STRIKE

ISLSSL World Congress XXI: Labour Law and Social Security Law, Cape-Town, South Africa, 15 - 18 September 2015

Books & Book Chapters

Ölüm Sigortası Açısından Kadınların Hak Sahibi Sıfatıyla Çift Aylıktan Yararlanması

in: Sosyal Sigortalar Hukuku İncelemeleri I, Ali Nazım Sözer,Mahmut Kabakcı,Halil ÖZdemir, Editor, Lykeion, Ankara, pp.129-146, 2022

The European Social Charter and the Standards of the International Labour Organization

in: Commentary on the European Social Charter (to be published in January 2022 ), , Editor, Brill Publishing, Leiden, pp.402-424, 2022

Turkey: Enhancing social partners’ capacity and social dialogue in the new world of work

in: The New World of Work: Challenges and Opportunities for Social Partners and Labour Institutions, Vaughan-Whitehead, Daniel; Ghellab,Youcef ; Bustillo Llorente, Rafael Muñoz de, Editor, Edward Elgar , pp.491-527, 2021

İşçinin Yönetime Katılması Usulü Olarak İşçi Temsilciliği Sistemi

in: Prof.Dr. Turhan Esener III.Uluslararası Kongresi, , Editor, Seçkin, pp.55-76, 2021

Toplum Yararına Program Katılımcılarının İş Hukuku Açısından Hukuki Niteliğinin Değerlendirilmesi

in: Sosyal Politika-İktisat Yazıları, Prof.Dr.Seyhan Erdoğdu’ya Armağan, Hasan Tahsin Benli-Elif Hacısalihoğlu-Denizan Kutlu-Güven Savul, Editor, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, pp.308-319, 2020

ILO Denetim Organları (Sendikal Özgürlükler Komitesi ve Aplikasyon Komitesi) Kararları Kapsamında Kamu Görevlilerinin Sendika ve Toplu Pazarlık Hakkı

in: Prof.Dr.metin Günday Armağanı, Burak Öztürk-D.Çiğdem Sever-Ilgın Özkaya Özlüer-Pınar Yaşar Şatıroğlu-Serdar Yılmaz-Betül Damar Çıtak, Editor, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.1555-1571, 2020

Atipik Çalışma KAvramı Çerçevesinde Bağımlılık İlişkisinin Değerlendirilmesi

in: Prof.Dr.Savaş Taşkent’xxe Arnağan, Kübra Doğan Yenisey, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.781-810, 2019

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sisteminin Etkinliği Üzerine Değerlendirme

in: Gürhan Fişek’in İzinde Ortak Emek ve Ortak Eylem, Prof.Dr.Gürhan Fişek’e Armağan, Karadoğan, Emirali,Yaşar Yenimahalleli, Gülbiye, Kablay Sebiha, Akpınar TAner, Millioğulları KAya, Özgün, Dertli Nail, Editor, Siyasal Kitabevi, pp.43-60, 2018

Türkiye’de İşçinin Bireysel ve Toplu İş Hukuku Alanlarında Hak Arama Özgürlüğünün Değerlendirilmesi

in: Zor Zamanlarda Emek, Makal Ahmet/Çelik Aziz, Editor, İmge, Ankara, pp.455-478, 2017

Bireysel İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi

in: Yargıtay’xxın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2015, , Editor, Oniki Levha, pp.19-207, 2017

İş Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları ve Denetimi

in: İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, Prof.Dr.Tankut Centel, Editor, oniki levha, İstanbul, pp.9-45, 2016

Determining the Scope of Freedom of Association with regard to Right to Strike

in: Labour Law and Social Progress Holding the Line or Shifting the Boundaries, Blanpain, Roger/ Hendrickx, Frank /du Toit, Darcy, Editor, Wolters Kluwer, pp.301-313, 2016

Metrics

Publication

61

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

16

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

6

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals