General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Research Areas: Public Finance

Metrics

Publication

12

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals