General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Anabilim Dalı
Research Areas: Medicine