Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadın Eğitim Kültür Merkezinden Hizmet Alan Kadınların Yaşam Tatminlerinin Belirlenmesi

Fourth International Congress On Political Economic and Social Studies, Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018

TÜRKİYE’DE YAŞLI BAKIMI VE EVDE HASTA BAKIMI PROGRAMLARI ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE DURUM: İSTATİSTİKLER VE ÖNERİLER

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Social work students’ attitudes toward elderly people: sample of ankara university

International Conference On Research in Education and Science, KUŞADASI, TÜRKİYE, Kuşadası, Turkey, 18 - 21 May 2017

Empatiyi Geliştirmek: Tosya Örneği

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

SOCIAL WORK AND HELPING RELATIONSHIP

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.33

Yaşlı Ayrımcılığı ve Sosyal Hizmet

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejvo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.497

Refakatsiz Göçmen Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulamaları

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejvo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.495

International Conference on Research in Education and Science (ICRES)

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, vol.7, pp.103-114

The Views of Social Work Students on Voluuntering: The Ankara University Sample

International Conference on Research in Education and Science (ICRES 2017), 18 - 21 May 2017, pp.123

Adolescents, Clothing and Self-Esteem: The Case of Turkey

The Fourth Edition of the International Conference of Applied Research in Textile CIRAT-4, Monastir, Tunisia, 2 - 05 December 2010

The ecological framework of violence against women in Turkey: a life-cycle approach

International Scientific Conference: Rural Environment. Education. Personality, Jelgava, Latvia, 29 May 2009, pp.235-244

Effective Factors of Elderly People Concern Level

First International Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 01 July 2008, vol.6, pp.259-271

Clothing, fahion and self-esteem of Turkish adolescents

2nd International Research Conference, Institute of Consumer Sciences, Liverpool, England, 04 July 2005

Media, materialism and socialization of child consumers.

8 th International Conference on Education, Atina, Greece, 25 May 2006

Clothing, Fashion and Self Esteem of Turkish Adolescents

2nd International Institute of Consumer Sciences Research Conference, Liverpool, United Kingdom, 4 - 06 July 2005

Books & Book Chapters

Afetlerde Kadınların Sağlık ve Güvenliğinin Korunması: Kadınlarla Makro Sosyal Hizmet Uygulamaları

in: Afet Sonrası Birey, Grup Toplum Temelli Psikososyal Destek, Emine Özmete, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.141-158, 2023

EKOSİSTEM PERSPEKTİFİNDEN BAĞIMLILARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

in: Bağımlılıkta Sosyal Hizmet Uygulamaları, Erdinç Kalaycı, Ayşe Sezen Serpen, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.9-29, 2023

GÖÇMEN AİLELERDE DEĞİŞEN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ

in: Sosyal ve Beşerî Bilimler Modern Değerlendirmeler ve Araştırmalar, İbrahim SERBESTOĞLU, Özkan Özer Keskin, Editor, Livre de Lyon, pp.1-14, 2023

Cinsel Yönelimi ve Cinsiyet Kimliğini Çocuk Gelişimi Bağlamında Ele Almak

in: Sosyal ve İnsani Bilimler Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler 5, Hasan Babacan, Editor, IVPE, Cetinje, pp.269-288, 2022

Yaşlı Çiftler için Sosyal Hizmet: Aktif Yaşlanma Modeli Temelinde Kuşaklararası Aile Terapisi

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırmalar Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama-2, Özer, S. Ünar, Ş., Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.209-227, 2022

Yaşlı Bireylerde Ağızdan Ağıza İletişimin Sağlık Hizmeti Kullanımı Tercihi Üzerindeki Etkisi

in: Sağlık Bilimlerinde Multidispliner Çalışmalar, Keskin,Sıddık, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.65-82, 2021

Toplumsal Cinsiyet Sarmalında Kadın Girişimcilerin Sorunları

in: Görünür Olmak-Özel Alandan Kamusal Alana Kadına Bakış, Günce Demir, Rumeysa Akgün, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.261-284, 2021

Pandemi Sürecinde Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları

in: Sağlık Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar, Duran, Niyazi ve Donbaloğlu, Mehmet Okan, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.187-203, 2021

Sosyal Hizmet Perspektifinden Yaşlı Zorbalığı

in: İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Zafer Gölen, Sevilay Özer, Editor, IVPE, Cetinje, pp.386-397, 2020

Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Gerontokrasi Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Türkan Erdoğan, Abidin Temizer, Ruhi İnan, Editor, IVPE, Cetinje, pp.347-361, 2020

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşları

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt II, E. Sarıkaya, Editor, Gece Kitaplığı, pp.37-60, 2020

THE IMPACT OF THE EMPATHY TRAINING ON THE EMPATHIC SKILL AND TENDENCY

in: Social Sciences II, Abdullah Balcıoğulları, Özlem Aydoğmuş Ördem, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.173-182, 2019

Social Work Practices for Unaccompanied Migrant Child

in: Disadvantageousness, Social Work and Religion, Abdullah Ince, İsmail Akyüz, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.119-132, 2018

Opinions of Social Work Students on Poverty Causes: The Case of Ankara, Turkey

in: Recent Researches in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Özdemir, Bilal Ak, Vesile Şenol, Hicran Yıldız, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.326-337, 2018

Ageism and Social Work

in: Disadvantageousness, Social Work and Religion, Ince Abdullah, Akyüz İsmail, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.132-145, 2018

Empathys’ Importance in Social Work Practices

in: An Anthology of Social Themes, Yorgo Pasadeos, Editor, ATINER Publication, pp.207-218, 2016

Metrics

Publication

84

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

23

H-Index (Scopus)

2

Project

4

Thesis Advisory

17

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals