Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Metaphysics of Ethics and Virtue in al Farabi

Türksoy , no.62, pp.36-43, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ahmet Yesevi Düşüncesine Olan İhtiyacımız

Türk Yurdu , vol.36, no.352, pp.35-38, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Mustafa Rahmi Balaban' s Moral Book

İslami Araştırmalar , vol.26, no.2, pp.75-92, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Virtue of Virtues: Justice

ADAM ACADEMY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , vol.5, no.1, pp.1-15, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

"Ethics in Islamic Thought”

ESKIYENI , vol.1, no.28, pp.53-67, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Evidence/proof in Islamic Philosophy

İslami Araştırmalar , vol.17, no.4, pp.369-380, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

"al Kindi and Five Substances "

FELSEFE DÜNYASI , vol.2, no.42, pp.166-175, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

"Mental Origins of Terror”,

DİNİ ARAŞTIRMALAR , vol.7, no.20, pp.303-314, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

"Cultural Reflections and Religiosity"

Diyanet Aylık Dergi , vol.1, no.1, pp.16-20, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Causes of Good and Evil”

İslami Araştırmalar , vol.15, no.4, pp.543-558, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İslam Düşüncesinde Ahlak ve Saadet

Köprü , no.75, pp.55-65, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ethics of Religion in Qur'an"

DİNİ ARAŞTIRMALAR , vol.3, no.8, pp.189-198, 2000 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

7 Bölge 7 Bilge Panellerinin Değerlendirilmesi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 7Bölge 7 Bilge Paneli;Atatürk Döneminde Düşünce ve Bilim Paneli, Ankara, Turkey, 09 November 2023 Sustainable Development

İslam Düşüncesinde Ahlak

Mekke'den Endülüs'e İslam Medeniyeti Işığında: Kurtuba İslami İlimler Okulu, Ankara, Turkey, 15 October - 01 November 2023

Ahlak Felsefesi İçerik Kuram ve Teoriler

Hacı Bayram Velli Üniv Türk Ocağı "Herkes için Felsefe", Ankara, Turkey, 01 November 2023

Urmevi .Felsefe

Sıraceddin Urmevi Sempozyumu, Konya, Turkey, 19 October 2023

Kınalızade'de Ahlak ve Siyaset",

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi "Yedi Bölge Yedi Bilge:Kınalızade'de Ahlak ve Siyaset, Burdur, Turkey, 21 September 2023

İslam Ahlak Felsefesinde Aile,

Aile, Konferans, Araştırma ve Kültür Vakfı, Ankara, Turkey, 22 June 2023

Intellect and Soul of Cities

Şehir ve Kimlik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 4 - 05 November 2022, pp.1111 Sustainable Development

İslam Felsefesinde Metaforlar

İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Seminerleri, Ankara, Turkey, 12 November 2022

Şehirlerin Ruhu ve Aklı

Şehir ve Kimlik Sempozyumu,Sivas Cumhuriyet Üniversites, Sivas, Turkey, 03 November 2022

On the Principles of Civilization in al Farabi"

Haifa University Al Qasemi Academic College Department of Islamic Studies Veseı ( Vırtual Excahange Student in an International Environment) 4.3.2022., Yerushalayim, Israel, 04 March 2022 Sustainable Development

" Nature of Human and Faith: A philosophical inquiry"

Panel:Dialogue:Atheism,Science ,Religion" Iran Al Mustafa International University 22 05. 2022, Iran, 22 May 2022

From Theory to Practice Taşköprüzade's Moral Philosophy

Yedi Bilge Yedi Bölge Paneli ,Atatürk Kültür Merkezi -Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Turkey, 12 May 2022

"An Evaluation of Islamic Philosophy and Its Problems"

Karabük Üniversitesi-Dil Kültür İhtisas Müzakereleri, Karabük, Turkey, 28 March 2022

Unity of Exaltation with Needs: Family and Happiness "

Türkiye'de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Paneli" Türk Felsefe Derneği,Kilis 7 Aralık Üniversitesi 25.03.2022, Kilis, Turkey, 24 March 2022 Sustainable Development

Moral Change in Spiritual Physics Of Islamic Ethics."

Haifa University Al Qasemi Academic College Department of Islamic Studies Veseı ( Vırtual Excahange Student in an International Environment, Yerushalayim, Israel, 11 March 2022 Sustainable Development

On The Nature of Ethical Ratıonalism of al Ghazali"

Haifa University Al Qasemi Academic College Department of Islamic Studies Veseı ( Vırtual Excahange Student in an International Environment), Yerushalayim, Israel, 28 February 2022

Philosophy and Religion: Acceptances and Prejudices"

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-Diyarbakır İlahiyat Akademi, Diyarbakır, Turkey, 11 November 2021 Sustainable Development

”A Moral Philosopher al Farabi”

Doğumunun 1150.yılında İnsanlığın İkinci Öğretmeni Farabi Panaeli, Ankara, Turkey, 11 November 2020, pp.36-43 Sustainable Development

"Language and Metaphor in Islamic Philosophy"

Yüzyüze Felsefe Seminerleri, Hacı Bayram Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Ankara, Turkey, 24 January 2020

Dynamics of Ethics of Professional: Metaphysics of Futuwwat and Akhism

Ahlakın Aktüel Değeri Sempoyumu, Gaziantep, Turkey, 22 November 2019 Sustainable Development

“İyiliğin Felsefi Temelleri”,

İyilik Ekseninde Aile Forumu, İzmir, Turkey, 26 April 2019 Sustainable Development

Where we at Prof.Dr Fuat Sezgin's Horizon and Heritage ? Sezgin Approach to the Ancient Question of Our Backwardeness"

Fuat Sezgin Bilim ve İslam Medeniyetinde Bilim-Teknik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 26 October 2019 Sustainable Development

Spiritual Medicine in Islamic Thought: On Literature and Principles

Burdur Mehmet Akif Üniversitesi,İrfan Meclisleri Serisi Konferansı, Burdur, Turkey, 09 September 2019 Sustainable Development

” İslâm ve Bilim İlişkisi: Kabuller ve Önyargılar”,

Uluslararası Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 March 2019, pp.141-159

Religion and Science Acceptances and Prejudices

Uluslararası Fuad Sezgin Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 09 March 2019

Ahmet Yesevi de Ruhsal Tıp Yöntem ve İlkeler

Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2016

Ortak Yaşama Felsefemizin ilkesi ve Güvencesi Adalet

Türk Felsefe Derneği,Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi Seminerleri, Bingöl, Turkey, 22 - 24 April 2015

İnsan Haklarının Güvencesi Olarak Kuran da İnanç Özgürlüğünün Temel İlkeleri

Çanakkale Ü.İnsan Hakları Sempozyumu 2009, Çamakkale, Turkey, 11 May 2009, pp.53-67

On Ethical Analysis in Ibn Sina s Thought

Organization,(Istanbul Municapility,Marmara University,Assosation of Scholors of Islamic Philosophy, Turkey, 4 - 06 January 2008, pp.121-135

Objections for Euthanasia and Organ Transplantation and Determining Values In The Lights Of Islamic Ethics

International Conference on Islam and Bioethics, Ankara University&University of Haifa Çolaklı - Antalya, Turkey14- 16th April, 2010, Antalya, Turkey, 18 June 2008 Sustainable Development

Sufi And Religious Man in Islamic Thought

Kırgızıstan Uluslarası Bilim Konferansı, Osh, Kyrgyzstan, 20 April 2002, vol.1, pp.157-160

Books & Book Chapters

"Theoretical and Practical Dimensions of Scientific Diversity in the Context of Philosophy and Religious Sciences"

in: PHILOSOPHY AND RELIGIOUS SCIENCES in Terms of Subject, Method and Historical Development, Prof.Dr.Ali Kürşat Turgut, Editor, Eskiyeni, Ankara, pp.13-36, 2024 Sustainable Development

"İslam Felsefesi Anabilim Dalı:Tarihçe,İçerik,Yöntem Kaynak ve Çalışmalar"

in: Cumhuriyetin 100.Yılında Türkiye'de İlahiyat Adı, Aycan İ,Gözeler E,Yazar,N., Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.547-577, 2023 Sustainable Development

" Fizikten Metafiziğe Şehirlerin Ruhu ve Aklı "

in: ŞEHİR VE KİMLİK -Şemseddin Sivasi Anısına-, Prof.Dr. Yekbaş Hakan- Yüksel Ahmet, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınlarno.263, Sivas, pp.251-263, 2023 Sustainable Development

"Yunus Emre’den Mehmet Bayrakdar’a Aşkın Varlığı Varlığın Aşkı"

in: Türkiye’de İslam Felsefesi-Prof.Dr.Mehmet Bayrakdara Armağan Kitap, Prpf.Dr.Mehmet VURAL, Editor, Elis, Ankara, pp.111-124, 2022 Sustainable Development

Değerleri Yeniden Değerlendirmek: İhtiyaçlarımızla Yücelme Birliği olarak Aile”

in: Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü Ve Geleceği, Doç.Dr.Fatih Özkan, Editor, Nobel yay, Ankara, pp.113-127, 2022 Sustainable Development

"Adalet-Ahlak-Hİkmet-İsraf-İhsan-İhvân-I Safâ,İbn Miskeveyh,Nasîrüddîn Et-Tûsî,Takva ,

in: Dictionary of Religious Terms, Köylü M,Doğan Recai,Tatlı Bekir,Bakıt Murzaraimov, Editor, Manas Üniversitesi Yayınevi, Bishkek, pp.1-364, 2022

Loyalty by the Nature of Justice: The Conceptual Framework and Content of Loyalty

in: "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu"Müfit Selim SARUHAN, Kurt Fatih, Editor, DİB, Ankara, pp.17-33, 2021 Sustainable Development

"The Philosophical Foundations of Goodness"

in: İyilik Ekseninde Aile Forumu Kitabı,DİB Yayınları,İzmir,2019,s.67-83., komisyon, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İzmir, pp.67-83, 2020 Sustainable Development

Living the Essence Embracing Life

in: Din Ahlak Dengesi, Akyüz H. F Göz,K, Editor, Gazi Kİtabevi, Ankara, pp.3-18, 2020 Sustainable Development

George Hoourani'nin İbn Rüşd'ün İyi ve Kötü üzerine Görüşleri Makalesi"

in: Din Felsefesi Açısından Meşşai Gelen-Eki, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.999-1014, 2019 Sustainable Development

İbn Rüşd İyi ve Kötü Üzerine : G.Hourani'den Çeviri

in: Din Felsefefesi Açısından Meşşai Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, Recep ALPYAĞIL, Editor, İZ , İstanbul, pp.999-1014, 2019 Sustainable Development

”The Relationship between Islam and Science: Acceptances and Prejudices”,

in: İslâm ve Bilim İlişkisi: Kabuller ve Önyargılar”, Uluslararası Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyum Kitabı, Zeki Taştan, Editor, Hiper yayın basım, İstanbul, pp.141-159, 2019 Sustainable Development

Philosopher Sufi, Sadraddin Qonevi”

in: Türk Düşünce Tarihi El Kitabı, Prof.Dr.Bayram Ali ÇETİNKAYA, Editor, Grafiker, Ankara, pp.149-162, 2018

Construction of Morals and Virtue"

in: İSLAM FELSEFESİ EL KİTABI, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, Ankara, pp.245-269, 2017 Sustainable Development

Sect: Paths Traveled and Thought (Zehab)

in: İSLAM IN HAKİKATİ VE MEZHEP SORUNU, Prof.Dr.Mehmet EVKURAN, Editor, Anadolu İlahiyat Akademisi, Ankara, pp.229-239, 2016 Sustainable Development

Serbest Müzakereler (189/386 sayfalar)

in: İSLAM DÜŞÜNCESİNİN KURUCU UNSURLARI, İlyas Çelebi, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.193-201, 2016

"Din ve Bilim:Kabüller ve Önyargılar"

in: Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar, Prof.Dr.Şaban Ali Düzgün,Tuğba Günal, Editor, Endülüs, Ankara, pp.172-189, 2016

Spiritual Medicine in Ahmet Yesevi: Methods and Principles"

in: Geçmişten Geleceğe Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Kitabı İstanbul 2016 973 983, komisyon, Editor, Türk ocakları, İstanbul, pp.973-983, 2016

Mıskawayh

in: Doğu dan Batıya Düşüncenin Serüveni Felsefe Ahlak ve Kelamın Sentezi 6 cilt, Prof. Dr..Bayram Ali Çetinkaya,Prof.Dr. İsmail Çalışkan, Editor, İNSAN, İstanbul, pp.393-423, 2015

Principle and Assurance of Our Philosophy of Common Life: Justice

in: Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, Prof.Dr.Celal Türer, Editor, Türk Felsefe Derneği, Ankara, pp.285-302, 2015 Sustainable Development

Reconciliation of philosophy and religion in Islamic philosophy

in: İslam Felsefesi Tarihi, İbrahim Maraş, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.266-287, 2014 Sustainable Development

Epistemology in Islamic philosophy

in: İSLAM FELSEFESİ TARİHİ, İbrahim Maraş, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.140-151, 2014

"Friede"

in: Lexikon des Dialogs: Grundbegriffe aus Christentum und Islam, , Richard Heinzmann,Peter Antes,Martin Thurner,Mualla Selçuk,Halis Albayrak), Editor, Academia Verlag , Freiburg, pp.214-215, 2013 Sustainable Development

Islamic Ethics,

Ankara Üniversitesi, Ankara, 2012 Sustainable Development

Mental Health in Islamic Moral Philosophy

in: İslam Ahlak Felsefesi, , Müfit Selim Saruhan, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.151-176, 2012

AHLAK VE ERDEM

in: İSLAM FELSEFESİ TARİHİ , Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, Ankara, pp.329-354, 2012 Sustainable Development

Objections for Euthanasia and Organ Transplantation and Determining Values in the Lights of Islamic Ethics"

in: Islam and Bioethics, Berna Arda,Vardit Rispler-Chain, Editor, Ankara University, Ankara, pp.76-88, 2012 Sustainable Development

İslam Ahlak Felsefesinde Ruhsal Tıp

in: İslam Ahlak Felsefesi (Editör), Müfit Selim SARUHAN, Editor, Ankara Üniversitesi,Editör, Ankara, pp.151-176, 2012

Ahlak ve Erdemin İnşası

in: İSLAM FELSEFESİ, Bayram Ali Çetinlaya, Editor, Grafiker, Ankara, pp.329-354, 2012

Islamic moral philosophy definition sources and content

in: İslam Ahlak Felsefesi, Müfit Selim SARUHAN, Editor, Anküzem, Ankara, pp.65-89, 2012

İnsan Haklarının Güvencesi Olarak Kur'an da İnanç Özgürlüğünün Temelleri

in: İnsan Hakları ve Din, Tevhit Ayengin, Editor, Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale, pp.53-71, 2010

Religion, Terror and Suicide Attacks

in: Organizational and Psychological Aspects of Terrorism, NATO Series, Editor, IOS Press , Amsterdam, pp.119-129, 2008 Sustainable Development

Ethical Analysis in Ibn Sina

in: Internatıonal Ibn Sına Symposıum Papers, ortak, Editor, Published by ,Istanbul Municapility,, İstanbul, pp.5, 2008 Sustainable Development

Islah-Reform,

in: Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, Josef,W. Mery, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.675-680, 2006 Sustainable Development

The Relationship between Religion, Morality and Law

in: The Relationship between Religion, Morality and Law, Recep KILIÇ, Editor, Anküzem, Ankara, pp.231-243, 2006 Sustainable Development

Ibn Khaldun's view of Philosophy

in: İslâm Felsefesinin Sorunları, Mehmet Vural, Editor, Elis, Ankara, pp.167-186, 2003

Episodes in the Encyclopedia

Reform

Routledge, London/New York , pp.675-678, 2017

BARIŞ

Ankara Unv, pp.84-85, 2016

Metrics

Publication

135

Citation (WoS)

21

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

8

Project

15

Thesis Advisory

23

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals