Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İktisat Yazınında Bölüşüm Sorunsalı

Fiscaoeconomia , vol.2, no.3, pp.38-56, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Limits of Financial Manager’s Resposibility During Financial Crisis

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 25 - 27 October 2018

Mevcut Uluslararası Döviz Kuru Sisteminin Bretton Woods II Hipotezi PerspektifindenDeğerlendirilmesi

1st International Congress on “People, Power and Politics”, 19 - 21 October 2018

Beyond Twin Deficit Hypothesis: Sectoral Financial Balances Aproach

4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Viyana, Austria, 27 - 28 October 2017

Global Imbalances and the Role of Raising Income Inequalities in the Globalization and Financialization Era

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 April - 29 May 2017

Global Imbalances, Income inequalities and Policy alternatives

The Fourth Nordic Post-Keynesian Conference, Aalborg, Denmark, 19 - 21 April 2017

Wage Inequality and Its Impact on Income Inequality in Turkey before and after 2007-2008 Global Crisis

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016

Mali Alan Uygulaması: Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması

UEK-TEK 2016 Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara, Turkey, 20 - 22 October 2016

Birincil Bölüşüm İlişkilerinde Devletin Rolü

14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2015

Books & Book Chapters

Are There Varieties of Capitalism in Developing Countries? Public Finance and Social Transfers in Türkiye and Poland

in: The Political Economy of Emerging Markets and Alternative Development Paths, Judit Ricz,Tamás Gerőcs, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, Zug, pp.257-295, 2023 Sustainable Development

Fransa sosyal güvenlik sistemi ve finansmanı

in: Sosyal güvenlik finansmanı: seçilmiş ülke örnekleri, Mutlu Yoruldu, Özgür Saraç, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.479-510, 2023

Yirminci Yüzyılda Vergiye Karşı Direniş ve İsyanlar - III

in: İLKESİZ VERGİLERE TEPKİLER: VERGİ İSYANLARI, SARAÇ, Özgür ve ŞEREN, Gamze Yıldız, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.461-480, 2022

A COMPARATIVE ANALYSIS OF GERMAN AND US FISCAL MEASURES AGAINST COVID-19 PANDEMIC IN THE FRAMEWORK OF VARIETIES OF CAPITALISM APPROACH

in: Economic Social And Business Issues: Evidence From Developing World, Sidra Tarıq Jamal, Fatih Hakan Dikmen, Altuğ Murat Köktaş, Editor, IJOPEC publication, Londrina, pp.9-16, 2021

Covid-19 Pandemi Sürecinde Birleşik Krallık ve Almanya'nın Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Politik İktisat Çerçevesinden Değerlendirilmesi

in: Teorik Perspektiften İktisadi ve Finansal Olguların Değerlendirilmesi, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.575-591, 2021

On Distribution: Recent Discussions in Economics

in: ECONOMIC ISSUES IN RETROSPECT AND PROSPECT I, Pires Manso, Ahmet Arif Eren, Editor, IJOPEC, Londrina, pp.69-81, 2018

Metrics

Publication

19

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals