General Information

Institutional Information: Biyoteknoloji Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Research Areas: Chemistry, Chemistry of Alicyclic Compounds, Chemistry of Aromatic Compounds, Chemistry of Asymmetric Synthesis, Chemistry of Natural Products, Chemistry of Heterocyclic Compounds, Chemistry of Hydrocarbons, Chemistry of Carbanion, Photochemistry of Organics, Organic Reaction Mechanisms, Organic Spectroscopy, Organometallics, Free Radicals, Natural Sciences

Names in Publications: SARAÇOĞLU Nurullah

Metrics

Publication

131

Citation (WoS)

1339

H-Index (WoS)

20

Citation (Scopus)

1345

H-Index (Scopus)

19

Project

19

Intellectual Property

3

Thesis Advisory

22

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Nurullah Saraçoğlu, 1967 yılında Erzurum'da doğdu. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Atatürk Üniversitesi'nde Kimya Bölümünden sırasıyla 1988 ve 1991 yıllarında aldı. Doktora derecesini ise 1996 yılında Prof. Dr. Metin Balcı'nın danışmanlığında yine aynı üniversitede aldı. Şubat 2006'da Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde Profesör olarak atandı. 2009-2011 yılları arasında 3 yıl Kimya Bölümü Başkanlığı, 2014-2015 yılları arasında 1 yıl Bingöl Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı ve 2018-2020 yılları arasında ise 3 yıl Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.


Araştırma alanları; sentetik ve mekanistik organik kimya, geçiş metali katalizli C–H bağ aktivasyonu/işlevselleştirme kimyası ve katalitik dönüşümleri içermektedir. Genel olarak, potansiyel organik elektronik malzemeler ile biyoaktif bileşikler için yeni sentetik metodolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmaları, esas olarak indol kimyasına odaklıdır. Çok sayıda proje, tez ve bilimsel makalenin temelini oluşturan bu çalışmalar ile şimdiye kadar sentetik ve mekanistik açıdan indollerin yeni potansiyelleri ortaya çıkarılmıştır.    

Contact