AFFORDABLE HOUSING POLICIES IN THE USA: THE CASE OF THE ATLANTA BELTLINE PROJECT


Creative Commons License

KESKİN E., Yang E., TANRIVERMİŞ H.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.54, pp.109-123, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The decrease in the number of affordable housing is seen as a major problem in Atlanta. Affordable housing is inadequate, especially for low-income households, and crime, weak market power, and racial segregation arise as a consequence of supply shortfall. This study primarily examines housing policies and legal regulations that form the basis of policies within the framework of different variables such as demographic data, household income, and housing prices. As a result of face-to-face meetings with the officials of the institutions, stakeholder engagement processes are researched and their roles are discussed. As a result of the evaluation of the project in terms of covering the cost of the project and stakeholder engagement, it is emphasized that there is a positive relationship between stronger housing policies and accessible housing for low-income households.
Uygun fiyatlı veya satın alınabilir konut sayısındaki azalma Atlanta’da önemli bir sorun olarak görülmektedir. Uygun fiyatlı konutlar, özellikle düşük gelirli haneler için yetersiz kalmakta ve arzın talebi karşılamaması neticesinde, suç, zayıf pazar gücü ve ırk ayrımı ortaya çıkmaktadır. Çalışma ile öncelikle demografik veriler, hane halkı geliri ve konut fiyatları gibi farklı değişkenler çerçevesinde konut politikaları ve bu politikalara esas teşkil eden yasal düzenlemeler incelenmektedir. Projeye dahil olan kurumların yetkilileri ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucunda paydaş katılım süreçleri araştırılarak projedeki rolleri tartışılmaktadır. Proje maliyetinin karşılanması ve paydaş katılımı açısından projenin değerlendirilmesi sonucunda daha güçlü konut politikaları ile düşük gelirli haneler için erişilebilir konutlar arasında pozitif bir ilişkinin olduğu vurgulanmaktadır.