Sürücü Öfke Düşünceleri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması


Durak Batıgün A.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.55, no.1, pp.243-261, 2015 (Peer-Reviewed Journal)