Principle of Publicity of the Land Registry Within the Scope of Right to Information and Right to Privacy


Creative Commons License

ERKAN V. U., Özsoy R.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.72, no.1, pp.97-120, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

According to the Law No. 4982 on the Right to Obtain Information, real persons who are Turkish citizens and legal entities registered in Turkey have the possibility to easily access information or documents both about themselves and others without the need to make their interest credible. Principle of publicity of the land registry issued under the provision of TMK Art. 1020/II and the right to information are complementary to each other if the person requests the land registry information about himself. However, at first glance, there seems to be a conflict between the right to information and the provision of TMK Art. 1020/II in case the title deed information of someone else is requested. For this reason, it is necessary to evaluate the relationship between both institutions and whether there is a conflict between them. In this respect, in our essay, the matters of the right to information and the principle of openness of the land registry is explained, and the relationship between the provisions in the BEHK and the provision of TMK Art. 1020/II, together with the issue of whether the provision of TMK Art. 1020/II is implicitly repealed or not is evaluated.
Tapu sicili sistemine hâkim olan ilkelerden tapu sicilinin açıklığı ilkesine göre, tapu sicili herkese açıktır. Ancak, bir kimse başkasına ait tapu sicili bilgilerini incelemek ya da bu sicilden örnek almak isterse ilgisini inanılır kılması gerekir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na (BEHK) göre, Türk vatandaşı olan gerçek kişiler ile Türkiye’de tescilli tüzel kişiler, ilgisini inanılır kılmasına gerek olmaksızın hem kendisiyle ilgili hem de bir başkasıyla ilgili bilgiye veya belgeye kolaylıkla ulaşabilme imkanına sahiptir. Bilgi edinme hakkı ile tapu sicilinin açıklığı ilkesine ilişkin TMK m. 1020/II hükmü, kişinin kendisiyle ilgili tapu sicil bilgilerini istemesi halinde birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Ancak, başkasına ait tapu sicil bilgilerinin istenmesi durumunda bilgi edinme hakkı ile TMK m. 1020/II hükmü arasında ilk bakışta bir çatışma varmış gibi görünmektedir. Bu nedenle her iki kurum arasındaki ilişki ve aralarında bir çatışma olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan çalışmamızda, bilgi edinme hakkı ve tapu sicilinin açıklığı ilkesine ilişkin bilgilere yer verilerek, BEHK’de yer alan hükümlerle TMK m. 1020/II hükmünün arasındaki ilişki ve buna bağlı olarak TMK m. 1020/II hükmünün zımnen yürürlükten kalkıp kalkmadığı hususu değerlendirilmiştir.