Land Consolidation Process in Land Management


Creative Commons License

BALCI D., Gün S.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.12, no.3, pp.462-469, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Land consolidation is the bringing together of fragmented parcels of land. Land consolidation and the preservation of fragmentation are tools of land management for agricultural lands. There are studies that fragmentation may not always be a problem and can be benefical. However, existing studies recommend the prior assessment of site- specific conditions in deciding whether to pursue consolidation or maintain fragmentation. Moreover, in order to decide on any land management approach or continue with both, the connections between social, economic, cultural, legal and environmental conditions also need to be evaluated. Therefore, in this study, various forms and causes of fragmentation in agricultural lands, as well as the positive and negative impacts of fragmentation, are critically and objectively reviewed based on the literature. The aim is to identify the conditions and connections related to adopting any land consolidation approach in a specific area.
Toprak toplulaştırması, parçalanmış parsellerin bir araya getirilmesidir. Tarım topraklarının toplulaştırılması veya parçalanmanın korunması toprak yönetim araçlarındandır. Toprak toplulaştırmasının olumlu yönleri ile parçalanmanın sorun olmadığı, yararlı da olabildiğini kanıtlayan çalışmalar bulunmaktadır. Ancak mevcut çalışmalar, toplulaştırmada veya parçalılığın sürdürülmesinde yerele özgü koşulların önceden değerlendirilmesi gerektiğini tavsiye etmektedir. Ayrıca toprak yönetimi araçlarından herhangi birine karar verebilmek veya her ikisine de devam edebilmek için sosyal, ekonomik, kültürel, yasal ve çevresel koşullar arasındaki bağlantıların da değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, tarım topraklarının parçalanma biçimleri, nedenleri ve parçalanmanın olumlu-olumsuz etkileri literatüre dayalı olarak eleştirel ve nesnel bir şekilde incelenmektedir. Amaç, belirli bir alanda herhangi bir toprak toplulaştırma yaklaşımının benimsenmesiyle ilgili koşulları ve bağlantıları belirlemektir.