Zbigniew Wójcik, Polonya’da Kazak Savaşları


Arık S.

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, no.35, pp.241-286, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Polonyalı tarihçi Zbigniew Wojcik'in, XVII. yüzyılda Osmanlı-Lehistan ilişkilerini tehdit eden Zaporoze Kozaklarının anlatıldığı eserinin tanıtım yazısıdır.