Çocukluk Çağı Artritlerinde Görüntüleme


Creative Commons License

Kaynak Şahap S., Fitoz Ö. S.

in: Çocukluk Çağında Artrit , Fatma Aydın, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.76-86, 2024

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.76-86
  • Editors: Fatma Aydın, Editor
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Juvenil idiopatik artrit (JİA), sinovyal inflamasyon ile karakterize heterojen hastalık grubudur. On altı yaşından önce başlayan ve en az altı hafta devam eden, altta yatan etyolojik bir nedenin bulunamadığı tüm artrit tipleri JİA başlığı altında yer almaktadır. JİA sınıflamasında esas olan unsurlar, sistemik semptomların varlığı veya yokluğu, başlangıçtan itibaren ilk 6 ay içinde etkilenen eklem sayısı ve serolojik bulgulardır. Buna göre JİA, sistemik JİA ve eklem tipi JİA olarak sınıflandırılabilir. Eklem tipi JİA ise tutulan eklem sayısı ve serolojik bulgulara göre subgruplara ayrılır. JİA’da görüntüleme, hastalık tanısı ve diğer eklem hastalıklarının ekarte edilmesinde, hastalık yaygınlık ve şiddetinin, tedavi yanıtı ve komplikasyonların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca intraartiküler tedavi uygulamaları için de rehber görevi mevcuttur. Kontrastlı MR görüntüleme, ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografi, JİA değerlendirmesinde en önemli radyolojik görüntüleme yöntemleri olarak kullanılmaktadır. Radyolojik görüntüleme inflamasyon bulgularının gösterilmesi ile erken dönem tanıda hem de hastalık progresyonu ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.