Analysis of the Financial Status of Health Instıtutıons by Moora Method


Işıkçelik F., Özler G.

Balkan 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 6 - 08 October 2023, pp.283-289

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.283-289
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye faaliyet gösteren özel sağlık kurumlarının 2011-2021 yılları mali durumlarını MOORA (Multi Objective Optimizationon the basis of Ratio Analysis) yöntemiyle analiz etmektir. Çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Hastane Hizmetleri alt sektörünün bilanço ve gelir tabloları kullanılmıştır. Bu kapsamda 2011 yılında 964, 2012 yılında 1.210, 2013 yılında 1.836, 2014 yılında 1.797, 2015 yılında 1.853, 2016 yılında 1.882, 2017 yılında 2.000, 2018 yılında 2.302, 2019 yılında 2.525, 2020 yılında 2.642 ve 2021 yılında 2.734 sağlık kurumunun konsolide verileri analiz edilmiştir. Analizde değerlendirme kriterleri olarak cari oran, likidite oranı, nakit oran, finansal kaldıraç oranı, özkaynakların varlık toplamına oranı, kısa vadeli yabancı kaynakların kaynak toplamına oranı, stok devir hızı, alacak devir hızı, net çalışma sermayesi devir hızı, maddi duran varlık devir hızı, faaliyet kâr marjı ve net kâr marjı finansal oranları kullanılmıştır. Konsolide finansal tablo verileriyle hesaplanan bu oranlar MOORA yönteminin oran metoduyla analiz edilerek sağlık kurumlarının mali durumları yıllar bazında değerlendirilmiştir. MOORA tekniği çok kriterli karar verme tekniklerinden biridir. Yöntem, finansal performans değerlendirmelerinde yaygın kullanım alanına sahiptir. MOORA yönteminde, belirlenen kriterler aynı anda dikkate alınarak tek bir hesaplanmaktadır. Finansal performansı kıyaslanan birimler hesaplanan değerlerine göre sıralanmaktadır. Böylece kurumların performans bir değer ile ifade edilerek karşılaştırma yapılabilmektedir. Araştırmada hastane hizmetleri alt sektörünün finansal performansı yıl temelinde kıyaslanarak en başarılı olduğu yıldan en başarısız olduğu yıla doğru sıralanmıştır. Analiz sonucunda sağlık kurumlarının mali durumunun en iyi olduğu yılın 2021 yılı olduğu tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla 2019, 2012, 2020, 2013, 2014, 2015, 2017, 2011, 2018 yılları takip etmiştir. Sektörün finansal performansının en düşük olduğu yıl ise 2016 yılıdır.