Modern Dünyada Ezeli Hikmet Geleneğinin Yeniden Canlanışı Batı da İbnü l Arabî ye Yönelik İlginin Tarihi Seyri


ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-II, yıl: 9, sayı: 23, ocak-haziran 2009. ss. 425-456., vol.9, no.23, pp.425-456, 2009 (Peer-Reviewed Journal)