Value Form Analysis or the Critique of Illusion of Economics


Aslan V. U.

Praksis, vol.0, no.54, pp.179-202, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 54
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Praksis
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.179-202
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Value form analysis is based on the categorial distinction between value and its form of appearance. Simple value relation between two commodities includes the whole conceptual content which reveals the importance and mystery of this distinction. Expression of the commodity’s value in the body of another commodity presupposes certain social mediations which are reflected in the conceptual content of this value relation. When these mediations are not analyzed, the forms that derive from social relations are fetishized. The counterpart of this fetishization in economics is its incapability of understanding those social relations that give rise to economic phenomena. Economics, as a result, turns economic categories into things in themselves. Economics, in this sense, becomes an illusion.
Değer biçimi çözümlemesi, değer ile değerin görünüş biçimi arasında kategorik ayrıma dayanmaktadır. İki meta arasındaki basit değer ilişkisi bu ayrımın önemini ve sırrını ortaya koyan kavramsal içeriğe sahiptir. Meta değerinin bir başka metanın bedeninde ifade bulması, bu ilişkinin kavramsal içeriğinde yansımasını bulan belirli toplumsal dolayımları varsaymaktadır. Bu dolayımlar çözümlenmediğinde, toplumsal ilişkilerden türeyen biçimler fetişleştirilmektedir. Bu fetişleştirmenin iktisattaki karşılığı, iktisadi süreçlerin varsaydığı toplumsal üretim ilişkilerinin kavranamaması; dolayısıyla iktisadi kategorilerin kendinde şeylere dönüştürülmesidir. İktisat, bu haliyle, bir yanılsamaya dönüşmektedir.