Değer Bazlı Ödemenin Hasta Sonuçlarına Etkisi: Sistematik Derleme


Özler G., Yaşar G.

Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi, vol.3, no.2, pp.105-116, 2023 (Peer-Reviewed Journal)