Tarımda Su Kullanımının Doğal Kaynak Varlığına ve Sürdürülebilir Tarımsal Üretime Etkileri: Tuz Gölü Havzası Araştırması


GÜLÇUBUK B., ALBAYRAK M., GÜNEŞ E.

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi “Küreselleşme ve AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Tarımı”, Turkey, 13 - 15 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ankara University Affiliated: Yes