Muhyiddin İbnü l Arabî ye Göre Hayâl ve Düzeyleri


ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 4, sayı: 10, Ocak-Haziran 2003. ss. 299-329., vol.4, no.10, pp.299-329, 2003 (Peer-Reviewed Journal)