İsmail Fâzıl [Cebesoy] Paşa’nın Mütareke’nin Akdinden Evvel Vaziyet ve Hâl Üzerine Ufak Bir Nazar Başlıklı El Yazısı Notları


Creative Commons License

ERCOŞKUN T., TORUN S. F.

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, vol.18, no.28, pp.189-216, 2020 (Peer-Reviewed Journal)