Hallâc ın Ene l Hakk Sözü Bağlamında Mevlânâ nın Şatahât Yorumu


ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 sayı: 15, temmuz-aralık 2005. ss. 191-223., vol.6, no.15, pp.191-223, 2005 (Peer-Reviewed Journal)