DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE AİLE ÇİFTÇİLİĞİNE YÖNELİK DAVRANIŞ VE POLİTİKALAR ETİK Mİ?


Creative Commons License

Gülçubuk B.

TARGET 4. ULUSLARARASI TARIM VE GIDA ETİĞİ KONGRESİ , Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2023, vol.1, pp.184-192

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.184-192
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

ARE FAMILY FARMING BEHAVIORS AND POLICIES ETHICAL IN THE WORLD AND IN TURKEY?

 

Abstract

Agriculture and food ethics have been on the agenda in recent years too much. However, this is generally on the agenda in agricultural production, processing, marketing, market relations and food production. Farmers, who are the main actors in agricultural production, and women, children and those with little land, known as disadvantaged people, are not on the agenda. However, without farmers and farming, there will be no agriculture and food production. In fact, unfortunately, there is no study about this subject yet. There are no studies on the ethical dimension of the behaviors and attitudes of the public, NGOs and consumers towards farmers. There are also no studies on the ethical understanding and attitudes of farmers. If the scope and dimension of agricultural ethics can be reduced from macro policies at national and global level to the basic attitude of a farmer, then it is necessary to question how "ethical" the policies towards family farming are. It is not possible to speak of "neither a fair distribution nor an ethical policy" for farmers who realize more than 70% of the world's agricultural production but receive much less than 5% of the world's income. The same is true for Turkey. In this paper, the importance of family farming will be discussed and the extent to which behaviors and policies are ethical for sustainable family farming will be discussed.

Tarım ve gıda etiği son yıllarda çok fazla gündeme gelmektedir. Ancak bu genelde tarımsal üretim, işleme, pazarlama, pazar ilişkileri, gıda üretimi konularında gündemdedir. Tarımsal üretimin temel aktörü çiftçiler ve bunlar içinde dezavantajlılar olarak bilinen kadınlar, çocuklar, az topraklılar gündeme gelemiyor. Oysa çiftçi ve çiftçilik olmadan tarım ve gıdanın üretimi de olmayacaktır. Aslında bu konuda yapılmış bir çalışmada maalesef henüz yoktur. Kamunun, STK’ların, tüketicilerin çiftçilere yönelik davranış ve tutumlarında etik boyutunu konu alan çalışma yoktur. Çiftçilerin de etik anlayışları ve tutumları hakkında çalışma yoktur. Eğer tarım etiğinin kapsamı ve boyutu ulusal ve küresel düzeydeki makro politikalardan bir çiftçinin temel tutumuna kadar indirgenebilecek bir içerikte ise, o zaman “aile çiftçiliğine yönelik politikaların da ne kadar etik” olduğunu sorgulamak gerekir. Dünyadaki tarımsal üretimin %70’sinden fazlasını gerçekleştiren buna karşılık dünya gelirinin %5’inden çok daha az bir kısmını alan çiftçiler için, “ne adil bir bölüşüm ne de etik bir politikadan” söz etmek mümkün değildir. Aynı durum Türkiye için de geçerlidir. Bu bildiride aile çiftçiliğinin önemine değinildikten sonra davranış ve politikaların sürdürülebilir aile çiftçiliği için ne kadar etik olduğu olgusu tartışmaya açılacaktır.