HİPERTANSİYON TEDAVİ YÖNETİMİNDE ECZACININ ROLÜ: AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE BİR MODEL UYGULAMASI


PEHLİVANLI A., Akyol B., Sesyılmaz Ö., Göçün Ö., BEŞİKCİ A., ÖZÇELİKAY A. T., ...More

Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, vol.45, no.1, pp.1-11, 2021 (Scopus) identifier identifier