STANDART Ti-BASE VE YENİ CrCo-BASE İMPLANT DAYANAKLARININ BAĞLANTI UYUMU İLE BAĞLANTI DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI


Kılıçarslan M. A., Erkcan Y. D., Bilecenoğlu B., Orhan K., Ünsal M. K.

ADO Klinik Bilimler Dergisi (online), vol.12, no.1, pp.1-10, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı Universal Ti-Base ve deneysel CrCo-Base desteklerin kullanımında implant-destek bağlantısının in-vitro yükleme karşısındaki biyomekanik davranışlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada iki farklı çapta (3,5 ve 4,8 mm) kemik seviyeli implant kullanılmıştır. Bir gün arayla iki kez 30 Ncm değerle torklanan desteklerin Mikro-CT cihazı ile ilk çekimler yapılmıştır. İlk çekimleri tamamlanan her bir örneğin, çiğneme simülatörü uygulamasında dört yıllık kullanımı simüle edilmiştir. Simülasyon sonrası uygulanan ikinci Mikro-CT çekimlerinin peşisıra örnekler TS ISO 14801;2007 nolu standarta uygun olarak üniversal test cihazı kullanılarak baskı testine tabii tutulmuştur. Örneklerin kırılma veya eğilme durumu ışık mikroskobu kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Bulgular: Vida-destek arasında en fazla aralık çiğneme simülasyonu sonrası 4.8 mm implant gövdesine bağlanan CrCo-Base (34.74 µm), destek-gövde arasında ise çiğneme simülasyonu sonrası 4.8 mm implant gövdesine bağlanan CrCo-Base (39.70 µm) yapıda tespit edilmiştir. Hacimsel ölçümlerde ise en fazla aralık 2.24 mm3 olarak çiğneme simülasyonu sonrası 3.5 çap CrCo-Base bağlantısında gözlenmiştir. Kalın implant gövdesine bağlanan örnekler istatistiksel olarak daha yüksek değerlerde kırılırken, tüm gruplarda CrCo-Base örnekler Ti-Base örneklere göre daha fazla kırılma mukavemeti sergilemişlerdir. Sonuç: Titanyumdan üretilen base destekler CrCo desteklere oranla daha iyi bir bağlantı uyumu sergilerken, CrCo malzemeden üretilen base desteklerin kırılma direnci titanyumdan üretilenlerden daha fazladır.