Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının Konya İli Özelinde Yerel Kalkınmaya Etkileri


GÜLÇUBUK B., Akdoğan İ.

Tarım ekonomisi araştırmaları dergisi (tead), vol.8, no.1, pp.57-66, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier