COVİD-19 KÜRESEL SALGINI DÖNEMİNDE HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASI: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Ökten B.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, vol.4, no.7, pp.193-208, 2021 (Peer-Reviewed Journal)