Feminist Hareketin Sanatla İlişkisi


Batu B.

IDIL SANAT VE DIL DERGISI, vol.8, no.54, pp.135-141, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

On dokuzuncu yüzyılda ivme kazanan feminist hareket ve dayandığı ideolojiler patriarkal sistemi eleştirerek, kadınlar için eşit haklar talep ederken, toplumu, tüm kurumlarını ve sistemi hedeflediği gibi dönüştürmektedir. Lokal düzlemde ortaya çıkan bu hareket zaman içerisinde toplumsal, politik, ve siyasal bir harekete dönüşmüştür. Böyle geniş çaplı bir hareketin, ideolojinin, politikayla sanatla ilişki kurmaması, etkilerini göstermemesi kaçınılmazdır. Sanat alanında feminist yaklaşımlar 1960’lı yılların sonlarında feminist hareketin ilk ortaya çıktığı Amerika’dan Avrupa’ya ve diğer ülkelere yayılmıştır. Yalnızca sanatçıların üretim süreçlerini değil, sanat tarihi yazını ve eleştirisinde kadın sanatçılara görünürlük kazandırırken yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Araştırmada feminist hareketlerin pek çok farklı ideolojiyle etkileşim içerisinde olduğu için heterojen yapısı genel olarak ortaya koyulurken, sanat tarihi yazınına etkileri ve sanatçıların üretim süreçlerinde feminist ideolojiyle nasıl bir ilişki kurdukları araştırılmıştır.