KIBRIS VADİSİ DOĞAL SİT ALANI KORUMA STATÜSÜNÜN 'NİTELİKLİ KORUMA ALANI' VE 'SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI' OLARAK TESCİLİ İŞLEVİNİN İPTALİ


Creative Commons License

Erdoğan E., Akaydın G., Yürür M. T., Namlı A., Tuğ G. N., Güngör O.

TC ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI, pp.12, Ankara, 2022

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2022
  • City: Ankara
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’nda belirlenen ilke ve esaslar ile bu kanun dayanak alınarak çıkartılan mevzuat doğrultusunda değerlendirildiğinde Ankara ili Mamak ilçesi sınırları içinde yer alan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanı – nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillenmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu esas alındığında yasanın temel amacının konumu ne olursa olsun kültür ve tabiat varlıklarının korunması olduğu görülmektedir. Yasaya göre  ‘ … özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır taşınmaz varlıklar’ olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda alanda doğal ve kültürel varlıklar, sit alanı, ören yeri, vb. çok sayıda ve çeşitli doğal ve kültürel değer bulunmaktadır.

Kıbrıs Vadisi daha önce alınan karar doğrultusunda 1. derece doğal sit alanı iken daha sonra yapılan değişiklik ile nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına dönüştürüldüğünde alan sınırlarında belirgin küçülme olmuştur. Doğal alanlar ve habitatlar bütüncül olarak ele alınması gereken alanlar olup sınırlar daraltıldığına ekosistem ve habitatlar zarar görmektedir. Yanı sıra vadi mikroklimatik özellikleri ile vadi ekosisteminde de değişime ve tahribata neden olmaktadır.