Görüntülü olgu: Subklavyen arterde yalancı anevrizma


VURGUN V. K., TULUNAY KAYA C., KILIÇKAP M., BİLGİÇ M. S.

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, vol.38, no.8, pp.591, 2010 (Scopus)