Çevre Vergilerinin Araçsallığı Üzerine Bir Değerlendirme


CANPOLAT BICAKCI S.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.348-369, 2017 (Peer-Reviewed Journal)