Sağlık Hizmeti Performansının Değerlendirilmesi


Özler G., Işıkçelik F.

Akdeniz Zirvesi 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 November 2023, pp.10-15

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.10-15
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada İBBS-1 (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması-1) bölgelerinde sağlık hizmeti arzının performansını değerlendirmek amaçlanmıştır. İBBS-1, Akdeniz, Batı Anadolu, Batı Karadeniz, Batı Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Orta Anadolu olmak üzere 12 bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerdeki sağlık hizmeti arzını değerlendirmek için 2021 yılına ait bir milyon kişiye düşen hemodiyaliz cihaz sayısı, bir milyon kişiye düşen MR cihazı sayısı, bir milyon kişiye düşen BT cihazı sayısı, bir milyon kişiye düşen ultrason cihazı sayısı, bir milyon kişiye düşen doppler ultrason cihazı sayısı, bir milyon kişiye düşen EKO cihazı sayısı, bir milyon kişiye düşen mamografi cihazı sayısı, on bin kişiye düşen yatak sayısı, on bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı, on bin kişiye düşen hekim sayısı, on bin kişiye düşen diş hekimi sayısı, on bin kişiye düşen eczacı sayısı ve on bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı değişkenleri kullanılmıştır. Araştırma verileri Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2021’den elde edilmiştir. Araştırmada incelenen bölgelerin performansları çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen bölgelerin performans puanları 0,22-0,78 arasında değişiklik göstermektedir. Performans puanı en yüksek bölge Batı Anadolu’dur. Bunu sırasıyla İstanbul, Ege, Doğu Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Batı Marmara, Doğu Marmara, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu takip etmektedir. Sağlık hizmet arz performansı düşük bölgelerin bu açılardan güçlendirilmesi önerilmektedir.