Yoğun Tasavvufî Tecrübelere İlişkin Söylemin İmkânı ve İşlevselliği


ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Ocak-Nisan/ Cilt: 14 Sayı: 1/2014, 85-122., vol.14, no.1, pp.85-122, 2014 (Peer-Reviewed Journal)