ON, ONO, ONNO ve O3N3 Tipindeki Schiff Bazı Ligandlarıyla Hazırlanmış 1. Sıra Geçiş Metali Komplekslerinin EI Yöntemiyle Kütle Spektrometresinde İncelenmesi


İNAL E. K., ATAKOL O., AKAY M. A.

29. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 10 - 14 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Ankara University Affiliated: Yes