TİD’de İroni Aktarımında El-Dışı İşaretlerinin Yeri


Güçlütürk Y., Öztürk M.

37. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli, Turkey, 16 - 17 May 2024, pp.5

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

 

Konuşma dillerinde ironi üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar bir kısmı ironik ifadelerinde bazı ironi belirleyicilerin kullanıldığını ortaya koymuştur, bu belirleyicilerden en yaygın olarak görülenler arasında tonlama yer almaktadır (Gibbs, 2000;Bryant, 2010,2011; Burgers&van Mulken,2017vd.). Bazı çalışmalarda ise ironi içeren göz kırpmaları, gülümseme ve göz yuvarlama gibi bazı belirli yüz ifadelerin de ironi içeren ifadelere eşlik ettiği görülmüştür (Attardo vd.,2003; Gonzalez-Fuentevd.,2015). İşaret dillerinde ise bildiğimiz kadarıyla ilk defa sözlü ironi inceleyen çalışma Mantovan vd., (2019) Italyan İşaret Dili (LIS) üzerine yapılan çalışmadır. Bu çalışmada LIS’de ironi yapıların dairesel hareket içeren el işareti ve dudak köşeleri aşağı yöne bakan dudak şeklinin eşlik ettiğini göstermiştir. Bu çalışmanın amacı TİD’de ironi belirleyicilerini tespit etmektir. Çalışma kapsamında değerlendirme türünde ironik ifadeler incelenecektir: övgüsel ve eleştirel ironi. Bu çalışmanın araştırma soruları şöyledir: (i) TİD’de gerçek anlam içeren ifadelerle ironi içeren ifadelerin arasında ayırt edici belirleyiciler var mıdır? (ii) var ise genel tutum ile nasıl etkileşime girmektedir?

Söyletim yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Sağır TİD anadil konuşurlarına olay örgüsü anlatılan bir video ve olayın devamında gerçekleşen bir olumlu bir olumsuz sonuç anlatılan videolar izletilmiştir. Sağır bireylerden bir gerçek anlam bir de ironi içeren cümle üretmeleri istenmiştir. Veriler ELAN (Crasborn&Sloetjes, 2008) programı kullanılarak Transkripsiyonları ve ilgili kodlamalar yapılmıştır. İkinci aşamada videolar deneklere gösterilmiş ve kabul edilebilirlik yargı testi gerçekleştirilmiştir.

İlk veriler doğrultusunda, Örnek (1) için üretilen gerçek anlam (2) ve ironik anlam (3) içeren cevapların karşılaştırması yapıldığında ironi kullanımında işaretler abartılarak yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte örnek (2) gözler daha belirgin ve açık, ancak cümle (3)’de gözler daha kısık. Dikkat çeken bir diğer fark ise ironik cevapta seçilen sözcük farkı.

(1)

Olay örgüsü: Bir kişi (A) toplantıya katılır. Toplantı sonrasında arkadaşı (B) toplantının nasıl geçtiğini sorar.

Olumlu: Toplantı çok verimli ve faydalı geçmiştir.

Olumsuz: Toplantı çok kötü ve faydasız geçmiştir.

 

2)


TİD: toplantı ooo iyi +

Çeviri: Toplantı mı? Ooo Çok iyi geçti!

 

 


3)

TİD: toplantı ooo iyi süper

Çeviri: Toplantı mı? Ooo toplantı harikaydı!

 

Genel ironi kullanımlarında dudak köşelerinin aşağı yöne baktığı görülmektedir (4 ve 5). Ayrıca olarak Kaş kaldırma (KK) ve hafif geriye baş itme ‘de(GBİ) kullanılmaktadır(3). Bazı verilerde KK olmadan kısık göz (KG) kullanıldığı görülmektedir (5).

 

 

(4)


TİD: araba usta iyi

Çeviri: Sen baya araba sürmekte ustaymışsın.

 


(5)

TİD: sen yemek usta

Çeviri: Sen yemek konusunda baya ustaymışsın.

 

Sonuç olarak TİD ironi belirleyicileri olarak el dışı işaretleri kullanılmaktadır. En belirgin belirleyici dudak köşelerinin aşağı yöne bakmasıdır. Devamında KK, GBİ ve KG’de ironi belirleyicileri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, işaretlerin yavaşlatılması, daha büyütülmesi ve gözlerin yukarı aşağı bakması da gözlemlenmiştir.