Hegel'in Tarih Tasarımında Özgürlük ve İlerleme


Bravo H.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.153-164, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu yazıda, Hegel'in tarih tasannu, 'özgürlük' ve 'ilerleme* kavranılan bağlamında ortaya konmaya çalışılacaktır. Bunu yapabilmek için, ilkin, Hegel'in 'tin' kavramı 'halk-tini', 'anayasa', 'devlet' gibi kavramlarla bağlantısında açık kılınacaktır; ikincileyin, Hegel'in toplum, devlet ve birey arasındaki ilişkiler hakkındaki anlayışı serimlenecektir; üçüncüleyin, bu ilişkilerden yola çıkılarak, Hegel'in "özgürlük"ten ne anladığı ve özgürlük ile ilerleme arasında nasıl bir bağ kurduğu gösterilecektir. Bu yazıdaki temel iddia, tinin, her ne kadar cisimsiz bir şey olsa da, ortaya çıkmasına ve geçerlilik kazanmasına neden olan kaynağın "insanların gereksinimler dizgesi" olduğu, özgürlüğün sınırının da bu dizgeyle uyum içinde belirlendiğidir.