Evaluation of Diseases in Türkiye from Seasonally and Geographically with Google Search Volume Data


Özler G., Işıkçelik F.

Balkan 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 6 - 08 October 2023, pp.290-303

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.290-303
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, Türkiye’de internetten bilgi arama verilerini kullanarak, mevsimsel açıdan ve bölgelere göre toplumun bir yıllık hastalık yükünü tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada Google arama hacmi (Google Trends) verileri kullanılmıştır. Mevsimlere yönelik arama yapmak amacıyla 01.09.2022-30.11.2022 aralığı “Sonbahar”, 01.12.2023-31.02.2023 aralığı “Kış”, 01.02.2023-31.05.2023 aralığı “İlkbahar” ve 01.06.2023-31.08.2023 aralığı “Yaz” mevsimi olarak kabul edilmiştir. Araştırmada, tüm kategoriler içerisinde arama yapılmış ve “belirtileri” kelimesi incelenmiştir. “Belirtileri” kelimesinin seçilme nedeni Türkçe dil yapısı nedeniyle hastalıklara özgü arama yaparken sıklıkla çoğul olarak kullanılan bir kelime olmasıdır. Araştırmada, kullanıcıların sorgularında aynı zamanda arattıkları sorgular incelenmiştir. Bunun yanında, aramaların konularına göre dağılımları elde edilmiştir. Konular içerisinde yükselen özelliği gösteren hastalık isimlerine ulaşılarak her bir hastalık mevsimsel ve coğrafi açıdan incelenmiştir. Yükselen sonuçlar son dönemden bu yana arama sıklığında en büyük artışın görüldüğü sonuçlar anlamına gelmektedir. Kullanıcıların son zamanlarda arama sıklığında büyük artış görülen ve aradıkları en popüler konuların sonbahar mevsiminde “domuz gribi, grip, kuduz, bronşit, uyuz, zatürre” gibi sağlık problemleri; kış mevsiminde, “streptokok farenjiti, domuz gribi, grip, respiratuar sinsityal virüs bulaşıcı hastalığı ve multipl skleroz hastalığı; ilkbahar mevsiminde, “şap ve çölyak hastalığı”, yaz mevsiminde ise “sıcak çarpması, kızamık, kuduz ve siroz hastalığı” olduğu bulunmuştur. Strep-a, adenovirüs, beta virüsü belirtileri gibi sağlık problemleri, kış mevsimde sonbahardan farklı olarak yükselen başlıca sağlık sorunları olduğu bulunmuştur. Şap hastalığı, bahar alerjisi, polen alerjisi, çölyak hastalığı, gül hastalığı, gut hastalığı gibi sağlık problemleri ise ilkbahar mevsiminde diğer mevsimlerden farklı olarak yükselen başlıca sağlık sorunlarındandır. Eris, kızamık, klima çarpması, güneş çarpması, kene ısırması gibi sağlık problemleri ise yaz mevsiminde diğer mevsimlerden farklı olarak yükselen başlıca sağlık sorunlarıdır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, Google arama hacmi verileriyle mevsimsel olarak ülke hastalık yüküne yönelik çıkarımlar yapılacağını göstermektedir. Araştırma sonuçlarının, sağlık hizmeti planlamasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.