Türk İşaret Dilinde Zamana İlişkin Kavramsal Metaforlar


Güçlütürk Y.

in: 11. DİLBİLİM ÖĞRENCİ KONFERANSI BİLDİRİLERİ, Mustafa Aksan,Gülsüm Atasoy, Editor, Dilbilim Derneği Yayınları, Ankara, pp.11-20, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Dilbilim Derneği Yayınları
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.11-20
  • Editors: Mustafa Aksan,Gülsüm Atasoy, Editor
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

İkoniklik ya da görüntüsellikte (İng. iconicity) bir sözcüğün anlamı ile yapısı arasındaki ilişki nedensiz olmayıp fiziksel benzerliklere dayanmaktadır (Lakoff & Turner 1989, Taub 2001). Örneğin, Türkçede ‘vız’ sözcüğü bir arının çıkardığı sesi birebir yansıtmaktadır. Metafor ise, iki kavram alanı arasındaki kavramsal ilişkileri ve eşlemeleri temel almaktadır (Lakoff & Johnson 1980). Örneğin, ‘yeni yıla yaklaşmak’ dilsel ifadesinde hedefteki soyut olan ZAMAN kavramı somut olan HAREKET kavramı çerçevesinde kavramsallaştırılmaktadır. Taub (2001)’a göre, konuşma dillerine göre sözvarlığının daha çok gösterimsel olduğu işaret dilinde, sözcüklerin hem gösterimsel hem de metaforik açıdan “Çift Eşleşme (İng. double-mapping) Varsayımı” ile incelenmesi gerekmektedir. Bu süreçte metaforik eşleşme, soyut kavramdan somut kavrama; gösterimsel eşleşme ise somut kavramdan dilbilimsel biçime doğrudur. Bu çalışmanın amacı, Kavramsal Metafor Kuramı (Lakoff & Johnson, 1980) açısından Türk İşaret Dili’ndeki (TİD) ZAMAN HAREKETTİR metafor yapısına ait dilsel metaforları, Çift Eşleme Varsayımı (Taub, 2001) kapsamında incelemek, Türkçe ile benzerliklerini ve farklılıklarını dilbilimsel gözlem tekniğiyle ortaya koymaktır. Türk İşaret Dili Araştırma Projesi kapsamında 26 farklı ilden elde edilen derlemden rastgele seçilen 128.847 sözcüklük örneklemden oluşan çalışma kullanılarak belirlenen 10 farklı ZAMAN metaforu incelenmiştir. Elde edilen ilk bulgular, TİD ’de ZAMAN HAREKETTİR kavramsal metaforunun yaygın biçimde kullanıldığı, sadece sözlüksel biçimin aksine biçimbilimsel görünümlerde, biçimlenme süreçlerinin kavramsal metafora benzer yapılanma sergilediğini göstermektedir (Bkz. Dikyuva, Makaroğlu & Arık, 2015). TİD ile birlikte Spread The Sign sitesinden 26 farklı işaret dilinde ZAMAN HAREKETTİR kavramsal metaforun görünümleri incelenmiştir. Türkçede ZAMAN metaforlarının kavramlaştırılmasında HAREKET EDEN ZAMAN ve HAREKET EDEN DENEYİMCİ görünümleri bulunmasına karşın, TİD 'de deneyimci her zaman sabittir, hareket eden zamandır. Geçmişe yönelik sözcükler (ÖNCE, DÜN gibi) deneyimcinin arkasında yer almaktadır. Gelecek ise deneyimcinin önünde ve ileriye doğru hareket ile gösterilmektedir. Bunun yanı sıra, üç boyutlu iletişim kanalına (İng. modality) sahip olan TİD’ de zamanın sunumunda hiyerarşik bir derecelendirme bulunmakta ve ÖNCE ve DAHA^ÖNCE sözcüklerinin/işaretlerinin uzamda gerçekleştirdiği hareket, biçimsesbilimsel açıdan farklılaşmaktadır.