Online Risks in The Digital World, Cyber Crimes and Child Victims


Creative Commons License

Özkaya P.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.53, pp.13-42, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The child is undoubtedly the most vulnerable individual in the world to be exposed to danger. We encounter many incidents of children who have been kidnapped, killed or abused in all periods of history. In the years when the internet did not exist or was not yet settled in homes, protecting them was limited to physical spaces. Careful surveillance and buildings with long iron bars provided security to large extent, but with the internet, all physical borders disappeared and surveillance became difficult. Any person anywhere in the world is just a click away, sometimes even inside our home... Moreover, we invite those people to our home ourselves with computers, mobile phones and tablets. These systems, which are used by the attackers as a gateway, cause a violation of privacy by jeopardizing the personal data of the child, while triggering the occurrence of acts such as abuse, kidnapping and exploitation. Digital games, together with social platforms, create the most suitable areas for the aforementioned dangers. These platforms are ideal tools for acts of cyberbullying, stalking and harassment, as well as being used to deceive, manipulate or turn virtual contact into physical contact with threats or blackmail. Unrecoverable grievances arise for children who cannot tell their families or teachers about the situations they are experiencing or are not aware of where to apply legally. Although the state has a lot of work to do about the measures to be taken to protect children from the threats of the cyber world, it should not be forgotten that basic education and awareness-raising starts in the family and continues at school. In this context, in this article, various dangers that children are exposed to in the digital environment will be explained, a legal framework will be drawn and the precautions to be taken will be mentioned. Key Words: Cyber Crime, IT Law, Personal Data, Child Safety, Forensic Informatics, Digital Game, Cyber Bullying
Çocuk, dünyada tehlikeye maruz kalmaya en müsait birey kuşkusuz. Tarihin tüm devirlerinde kaçırılan, öldürülen veya istismara uğrayan çocuklarla ilgili çok sayıda olayla karşılaşmaktayız. İnternetin olmadığı veya henüz evlere bu kadar yerleşmediği yıllarda, onları korumak fiziki alanlarla sınırlıydı. Dikkatli bir gözetim ve uzun demir parmaklıklı binalar güvenliği büyük ölçüde sağlıyordu ancak internetle birlikte tüm fiziki sınırlar ortadan kalkarak gözetim imkanı zorlaştı. Dünya’nın herhangi bir yerindeki herhangi bir kişi bir tık uzağımızda, hatta bazı zamanlarda evimizin içinde... Dahası, bilgisayarlar, cep telefonları ve tabletlerle o kişileri evimize kendimiz davet ediyoruz. Saldırganların giriş kapısı olarak kullandığı bu sistemler, çocukla ilgili kişisel verileri tehlikeye atarak gizlilik ihlaline neden olurken, istismar, kaçırma ve sömürü gibi fiillerin oluşumunu da tetiklemektedir. Dijital oyunlar sözü geçen tehlikeler için sosyal platformlarla birlikte en müsait alanları oluşturur. Bu mecralar çocukları kandırmak, manipüle etmek veya tehdit ya da şantajla sanal teması fiziki temasa dönüştürmek için kullanıldığı kadar, siber zorbalık, takip ve taciz eylemleri için de ideal araçlardır. Ailelerine veya öğretmenlerine yaşadıkları durumları anlatamayan veya hukuki olarak nereye başvurması gerektiğinin bilicinde olmayan çocuklar için sonucu telafi edilemeyen mağduriyetler doğmaktadır. Çocukları siber dünyanın tehditlerinden korumak için alınması gereken önlemler konusunda devlete büyük oranda iş düşmekle birlikte, temel eğitimin ve bilinçlendirmenin ailede başlayarak okulda devam ettiği unutulmamalıdır. Bu kapsamda bu makalede, çocukların dijital ortamda maruz kaldığı çeşitli tehlikeler anlatılarak hukuki çerçeve çizilecek ve alınması gereken tedbirlerden söz edilecektir.