İbnü l Arabî nin Nübüvvet Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye nin Bu Husustaki Eleştirileri


ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İbnü’l-Arabî Özel Sayısı, yıl: 9, sayı: 21, ocak-haziran 2008. ss. 213-255., vol.9, no.21, pp.213-255, 2008 (Peer-Reviewed Journal)