Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Eczacılık Hizmetleri


Çalıkuşu M., Özçelikay G.

I. Ulusal ve Yönetsel Eczacılık Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Sağlığın sosyal belirleyicileri (SSB), genel olarak insanların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, çalıştığı ve yaşlandığı koşullar olarak tanımlanmaktadır (Kiles, Borja-Hart, Wofford, & Renfro, 2021). Okuma yazma bilmeme, önyargı, yoksulluk, ulaşım yetersizliği, istikrarsız barınma, sağlık sigortasının olmaması ve işsizlik gibi sosyal risk faktörleri hastanın tedavi planına bağlılığını büyük ölçüde etkileyebilmektedir (Wilder vd, 2021). Sosyal risk faktörlerinin belirlenmesi ve ele alınmasında farkındalığın oluşmasının yanı sıra nitelikli çıktı elde edilebilmesi için eczacılar ve sundukları eczacılık hizmetleri önemli bir fırsat alanıdır. Birçok hastanın birinci basamakta yer alan hekimlerle yılda yalnızca bir ya da birkaç kez görüşmekte olduğu oysa nüfusun büyük çoğunluğunun eczaneleri düzenli olarak ziyaret ettiği bilinmektedir (Joyce et al., 2007). Bu etkileşim, hastaların sosyal ihtiyaçlarını eczacılarla daha açık bir şekilde paylaşabildikleri güvenilir ilişkiler kurmalarını sağlamaktadır (Lindsey, Husband, Steed, Walton, & Todd, 2017). Bu çalışmada, ilgili literatür derlenerek eczacıların sosyal risk faktörlerinin belirlenmesinde katkı sunabilecekleri alanlar ve dolayısıyla vermekte oldukları eczacılık hizmetlerini sosyal belirleyicileri de dikkate alarak nasıl şekillendirebilecekleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

SSB kavramı çoğu eczacı için nispeten yeni bir terim olduğundan eczacılık hizmetlerinde taramayı uygulamaya dahil ederken başlangıçta bazı engellerle karşılaşılabilmektedir. Bu engellerden en önemlisi, SSB' nin nasıl ve nerede değerlendirileceğini belirlemektir. Literatür incelendiğinde günümüze kadar olan çalışmaların kliniklerden ziyade yalnızca toplum ve ayakta tedavi ortamlarını araştırdığı görülmektedir (Daly vd., 2021; Pestka, Espersen, Sorge, & Funk, 2020). SSB’nin tespiti için sunulan hizmetlere geri ödemenin yanı sıra eczacıların her ne kadar ilaç konusuyla ilgili SSB’leri çözebilmek için kaynaklarla donatılmış olsalar da doğrudan ilaç ve ilaç kullanımıyla ilgili olmayan SSB’leri değerlendirebilmek için yeterli donanıma sahip olamama ihtimalleri de önemli bir engeli oluşturmaktadır (Kiles vd., 2021).

SSB kavramlarının eczacılık eğitimi veren kurumlarda öğretilse dahi eczacılık uygulamalarında yeterince karşılık bulamadığı ilgili literatürlerde belirtilmektedir (Kiles vd., 2020). Hastaların bir eczacı ile SSB'yi değerlendirmelerine ilişkin algılarını araştıran çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Yeterli personel, eğitim ve destekle eczanelerde sosyal risk faktörlerinin taranmasının; sağlık kuruluşlarına, eczanelere, geri ödeme kuruluşlarına ve hastalara fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Sağlığın sosyal belirleyicileri, eczacı, eczacılık hizmetleri, sosyal belirleyiciler