The Limits of Methodology in Social Sciences: A Discussion Within the Context of Economics


Aslan V. U.

ANKARA UNIVERSITESI. SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, vol.77, no.2, pp.267-286, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Quantitative analyses have a place in social sciences, especially in economics. However, quantification of both social relations and those categories derived from them is, in essence, possible through abstraction. Abstraction, though real and necessary, leads one to ignore the social relations that make this abstraction possible. Debates on the method of analysis which is based on the quantified phenomena, then, fails to take into consideration those relations which give rise to these phenomena and analysis, thus, turns out to be limited to the forms of social relations instead of these relations themselves. This, of course, is reflected in the methodological debates. Those analyses which tend to consider verification as the only scientific criterion fails to handle the relations through which real abstraction becomes possible and necessary. The essence of these relations, thus, are omitted from methodological discussions. The concepts of wage and price in this sense constitute two examples which we observe in economic analysis. As long as these concepts, in analyses, are limited to their quantitative aspects, the relations from which they derive are also excluded from both those analyses and methodological debates.
Özellikle iktisatta olmak üzere, toplumsal bilimlerde nicel çözümlemelere yer verilmektedir. Ancak toplumsal ilişkilerin ve bunlardan türeyen kategorilerin nicelleştirilmesi, özünde bir soyutlamayı gerektirmektedir. Bu soyutlama gerçek ve gerekli olmakla birlikte, soyutlamayı mümkün kılan toplumsal ilişkilerin özünün göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Bu durumda, nicelleştirilebilir görüngüler temelinde yapılan çözümlemeye ilişkin yöntem tartışmaları, bu görüngüleri mümkün kılan ilişkileri ele alamamakta, yapılan şey toplumsal ilişkilerin değil, onun belirli bir biçiminin çözümlenmesiyle sınırlı kalmaktadır. Bu durum, metodoloji tartışmalarında yansımasını bulmakta, doğrulanabilir olmayı tek bilimsel ölçüt görme eğilimindeki çözümlemeler, gerçek soyutlamayı mümkün ve gerekli kılan ilişkileri ele alma kapasitesinden yoksun kalırken, metodoloji tartışmalarında ilişkilerin esasıyla ilgili içeriğin ele alınmadığı görülmektedir. İktisadi çözümlemede karşımıza çıkan iki örnek, ücret ve fiyat kavramlarıdır. Bu kavramlar nicel boyutlarıyla sınırlı bir çözümlemeye konu oldukları ölçüde, bunları ortaya çıkaran ilişkiler, hem çözümlemeye hem metodoloji tartışmalarına dışsal kalmaktadır..