Ankara Keçilerinde bölgesel ve bireysel özelliklerin sperma dondurulabilirliğine etkisi


İNANÇ M. E., Tekin K., OLĞAÇ K. T., TIRPAN M. B., Alemdar H., Çil B., ...More

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, vol.88, no.1, pp.31-39, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 88 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.31-39
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

It is well accepted that freezability of buck semen depends on many different factors, such as breed, age, season, region and even invidual differences. Therefore, we aim to compare freezability of Angora buck semen (Capra hircus ancryrensis) from different regions (R) and inviduals (I). Semen was collected with artificial vagina from 6 bucks; 2 each from 3 different R in Ankara (Lalahan, Ayaş, Nallıhan). Then, fresh semen was extended individually with Tris based extender, equilibrated (+5 °C/2h), loaded into 0.25 straws, frozen in liquid nitrogen vapour (-120 °C/15 minutes) and stored in liquid nitrogen (-196 °C). Frozen straws were thawed in water bath (37 °C/30 seconds) and percentages of total motility, progressive motility and sperm kinetic parameters (VCL, VSL, VAP, LIN, STR, WOB, ALH, BCF and hyperactivity) were assesed with computer assisted sperm analyzer (CASA). Viability (SYBR-14/PI), acrosomal integrity (FITC-PNA/PI) and mitochondrial activity (JC-1) were evaluated by fluorescein microscope. There was no statistical difference neither between R groups nor I in fresh semen parameters (P>0.05). In frozen thawed samples, the highest progressive and total motility was recorded as 9.97 ± 4.05; 58.42 ± 9.40 respectively in Nallıhan region Diferences were not statically signifcant in motility or kinetic parameters in neither R groups nor I (P>0.05). The highest viability was 64.29± 5.28 in Ayaş region (P<0.05). The highest mitochondrial activity was 59.84±5.24 in Nallıhan region and there were no significant diferences between neither R groups nor I in terms of acrosome integrity (P>0.05). In conclusion, even though there was no significant diference between I and R in fresh semen parameters, diferences observed give valuable information about sperm quality before and after freezing in Angora bucks in diferent places
Teke spermasının dondurulması tür, yaş, sezon, bireysel ve bölgesel farklılıklar gibi birçok faktöre bağlı olduğu çok iyi bilinmektedir. Buradan hareket ederek Ankara Tekesi (Capra Hircus Ancryrensis) dondurulabilirliğini bölgesel (R) ve bireysel (I) olarak karşılaştırılması amaçlandı. Sperma her bir bölgeden 2 teke olacak şekilde toplamda 6 adet tekeden (Ayaş, Lalahan, Nallıhan) suni vagina ile alındı. Daha sonra taze sperma bireysel olarak Tris bazlı sulandırıcı ile sulandırıldı, alışıma bırakıldı (+5 C /2 saat), 0,25 ml'lik payetlere dolduruldu, sıvı azot buharında (-120 C /10 dk) donduruldu ve sıvı azotta (-196 C ) saklandı. Dondurulmuş payetler su banyosunda (37 C /30 sn) çözdürüldü ve progresif motilite, total motilite ve kinetik parametreler (VCL, VSL, VAP, LIN, STR, WOB, ALH, BCF and hyperactivity) bilgisayar destekli sperm analiz cihazında (CASA) incelendi. Ayrıca çözüm sonu canlılık (SYBR 14/PI), akrozomal bütünlük (FITC-PNA/PI) ve mitokondrial aktivite (JC-I) floresan mikroskop ile değerlendirildi. Taze sperma parametreleri açısından R ve I'da istatistiksel olarak farklılık bulunmadı parametreler açısından istatistiksel olarak farklılık görülmemesine rağmen en yüksek progresif ve total motilite sırasıyla 9,97 ± 4,05; 58,42 ± 9,40 Nallıhan bölgesinde tespit edildi. Ayrıca, en yüksek canlılık oranı 64,29±5,28 ile Ayaş grubunda bulundu (P<0,05). En yüksek mitokondrial aktivite 59,84±5,24 ile Nallıhan bölgesinde bulunurken; akrozom bütünlüğü yönünden R ve I'da istatistiki bir farklılık bulunmadı (P>0,05). Sonuç olarak taze sperma verileri açısından R ve I'da istatistiki bir farklılık görülmemesine rağmen farklı bölgelerde bulunan Ankara Tekelerinde dondurma öncesi ve sonrasında spermanın kalitesi açısından önemli bilgiler vermiştir.