Gebelerin SARS-CoV 2 Aşılarına Karşı Bilgi, Tutum ve Davranışlarının ve Aşı Kararsızlığı/Reddi Nedenlerinin Değerlendirilmesi


Çınar G., Köksoy Ü. C., Bayındır Z., Sarıcaoğlu E. M., Gülten E., Akdemir Kalkan İ., ...More

XXII. Türk KlinikMİkrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.344

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.344
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Materyal-Metod

Farklı nedenlerle hastaneye başvuran 1500 gebeye

yüz yüze anket uygulanmıştır.

Bulgular

Çalışmaya yaşları 18 ile 44 arasında değişen (ortalama

24±5,7), gestasyonel haftaları 12 ile 40 arasında olan

(ortalama 26±5,5) toplam 1500 gebe katılmıştır.

114 gebe (%7,6) ilköğretim, 581 gebe (%38,7) lise

ve 805 gebe de (%53,6) yüksekokul veya üniversite

mezunu olduğunu belirtmiştir. 352 gebenin (%23.4)

mevcut gebeliği ilk gebeliği olarak belirlenmiştir.

224 gebe (%14.9) daha önce en az bir kez gebelik

kaybı yaşadığını bildirmiştir. Eşlik eden hastalıkları

değerlendirildiğinde 112 gebenin (%7.4) diabetes

mellitusu, 148 gebenin (%9.8) hipertansiyonu olduğu

belirlenmiştir. 1064 gebe (%70,9) COVID-19 nedeniyle

hayatını kaybettiğini bildiği biri olduğunu bildirmiş,

543 gebe (%51) bu nedenle korktuğunu belirtmiştir.

1278 gebe Sars CoV2 aşısı ile ilgili genel bilgilerini

televizyondan edindiğini, 149 gebe doktorundan, 29

gebe sosyal medyadan, 4 gebe de arkadaş çevresinden

edindiğini bildirmiştir. 1015 gebe (%67,6) Sars CoV 2

aşısı olduğunu, 485 gebe (%32,3) ise aşı olmadığını

belirtmiştir. Aşı olmayan gebelerin 285 tanesi

aşının gebeliğine zarar vermesinden korktuğunu,

48 tanesi aşının etkili olduğuna ve koruyuculuğuna

inanmadığını, 28 tanesi doktorunun önermediğini, 67

tanesi COVID-19 olmaktan korkmadığını ve hastalığı

hafif geçireceğini düşündüğünü, 27 tanesi eşinin

aşı olmasını istemediğini, 30 tanesi de gebeliğin ilk

3 ayında aşı olmasının önerilmediğini belirtmiştir.

Aşı yaptıranların 722 tanesi aşıya bağlı herhangi bir

yan etki geliştiğini, 128 tanesi ateş, 346 tanesi baş

ağrısı, 8 tanesi boğaz ağrısı, 698 tanesi halsizlik, 524

tanesi yaygın kas ve eklem ağrısı, 265 tanesi bulantı,

123 tanesi kusma, 284 tanesi boyun, koltukaltı

vb bölgelerde şişlik, 103 tanesi çarpıntı, 38 tanesi

hipertansiyon, 89 tanesi ishal yan etkisi olduğunu

bildirmiştir. Gebelik haftası, ilköğretime kadar eğitim

almış olmak, gebelik kaybı yaşama, altta yatan bir

hastalık bulunması ve doktorun aşı önermemesi

gibi faktörlerin aşı yaptırmamayı istatistiksel olarak

anlamlı şekilde etkileyen bağımsız faktörler olduğu

bulunmuştur.

Sonuç

Toplumda ve gebelerde aşı karşıtlığı ve kararsızlığının

nedenlerini anlamamız ve bunları ciddiyetle

ele almamız aşılanma oranlarını olumlu şekilde

değiştirebilir. Aşılar ile ilgili verilen mesajlar

ve bilgilerin güven kazandırması veya kişilerin

endişelerini hesaba katması aşı kampanyalarının

etkili olması için önemlidir.