Abdullah Bosnevî nin Fusûsu l Hikem Şerhinde Velayet Düşüncesi


ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.9, no. sayı: 2, pp.126-146, 2014 (Peer-Reviewed Journal)