6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Deprem Deneyimi Işığında Tarım-Gıda Değer Zincirini Güçlendirme ve Toplum Bilincini Harekete Geçirme


Creative Commons License

Gülçubuk B., Oğuz İ.

TARGET 4. ULUSLARARASI TARIM VE GIDA ETİĞİ KONGRESİ , Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2023, vol.1, pp.40-52

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40-52
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Strengthening the Agriculture-Food Value Chain and Triggering Public Awareness in the Light of the 6 February Kahramanmaraş Centered Earthquake Experience

 

Abstract:  On 6 February 2023, two earthquakes in Türkiye, one of which was centered in Kahramanmaraş and occurred at twelve hour intervals, affected an area of 315,000 km² and caused the collapse of 35,000 buildings, damage to 350,000 buildings and the death of more than 59,000 people. The earthquake affected 11 provinces within the borders of Türkiye and caused loss of life and property in Syria as well. The earthquake, which was experienced in such a wide geographical area and with such high intensity, also disrupted the agriculture and food value chain from production to consumers and access to healthy food. Although the earthquake was mostly effective in urban centers, it also had a negative impact on rural areas. Accurate examination of the “agriculture and food value chain” before and after the earthquake will give accurate clues about the design of disaster-resistant “agriculture and food systems”. In this context, during the technical visits to the earthquake region, the main topic of which was “the effects of the earthquake on the agriculture-food value chain and how the society is affected by this”, as a result of the interviews with the stakeholders of the agriculture and food ecosystem operating in rural areas and in the earthquake zone, it was possible to observe and reveal the changes experienced before and after the earthquake, the weaknesses and strengths of the value chain. Undoubtedly, the geographical impact magnitude and the time of the earthquake should be taken into account in the evaluation of the findings. The findings were presented and discussed at the 4th International Congress on Agriculture and Food Ethics organized by the Agriculture and Food Ethics Association with the support of Ankara University Faculty of Agriculture. The field research will provide valuable contributions to the scientific world, decision-makers, and all stakeholders of the sector. 

Türkiye’de 6.Şubat.2023 yılında vuku bulmuş ve on iki saat ara ile yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki deprem 315.000 km² alanda etkide bulunmuş; 35.000 binanın yıkılmasına, 350.000 binanın hasar görmesine, 59 binden fazla insanın ölümüne neden olmuştur. Deprem Türkiye sınırları içinde 11 ili etkilemiş; Türkiye dışında Suriye’de de can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Bu kadar geniş coğrafyada ve yüksek şiddette yaşanan depremin tarım ve gıda değer zincirini üretimden tüketiciye sağlıklı gıdaya erişim imkânlarını da tahrip etmiştir. Söz konusu deprem daha çok kent merkezlerinde etkili olsa da kırsal alanda da olumsuz etkisini göstermiştir. Deprem öncesi ve sonrası “tarım ve gıda değer zincirinin” doğru bir şekilde incelenmesi afetlere dirençli “tarım ve gıda sistemlerinin” tasarlanması konusunda doğru ipuçları verecektir. Bu bağlamda deprem bölgesinde ana konusu “depremin tarım-gıda değer zincirine etkileri ve toplumun bundan etkilenme biçimleri” olan teknik inceleme amaçlı seyahatlerde, kırsal alanda ve deprem bölgesinde faaliyet gösteren tarım ve gıda ekosisteminin paydaşları ile yapılan görüşmeler sonunda deprem öncesi ve sonrasında yaşanan değişimler, değer zincirinin zayıf ve güçlü yönlerini gözlemleme ve ortaya çıkarma imkânı bulunmuştur. Kuşkusuz depremin coğrafik etki büyüklüğü ve gerçekleşme zamanı bulguların değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. Bulunan bulgular Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin desteği ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği’nin düzenlediği 4. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi’nde sunularak tartışmaya açılmıştır. Yapılan saha araştırması bilim dünyasına, karar vericilere ve sektörün tüm paydaşlarına değerli katkılar sunacaktır.