ALZHEIMER’S DISEASE, RISK FACTORS AND THERAPY


Creative Commons License

YILDIRIM N., Eke B.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, vol.48, no.2, pp.766-790, 2024 (Scopus) identifier

Abstract

Objective: Alzheimer's Disease is a progressive and challenging disease whose incidence is increasing day by day with the increase in the average age both in our country and around the world. The causes of the disease and the pathology of the disease are still not fully clarified, a way to prevent the disease has not been found, and a molecule that has been proven to completely cure the patient if used after the disease has not been discovered. Treatment with conventional drugs is still the most commonly used treatment method in clinics and provides only symptomatic benefit. Today, innovative drug studies continue to shed light on Alzheimer's Disease. Result and Discussion: Although it is not possible to treat the disease without fully understanding its pathophysiology, promising new molecules have been put into use in the clinic with developing drug technology. If they continue to be found to be effective and safe and strengthen their place in the pharmaceutical market they will be a hope for patients.
Amaç: Alzheimer Hastalığı hem ülkemizde hem de dünya genelinde, yaş ortalamasının da artması ile birlikte görülme sıklığı her geçen gün artan ilerleyici ve zorlu bir hastalıktır. Hastalığa yakalanma nedenleri ve hastalığın patolojisi hala tam olarak aydınlatılamamış, hastalığa yakalanmayı önleyen bir yol bulunamamış ve hasta olduktan sonra da kullanıldığı takdirde hastayı tamamen iyileştirdiği kanıtlanmış bir molekül keşfedilememiştir. Konvansiyonel ilaçlar ile tedavi halen daha klinikte en çok başvurulan ve sadece semptomatik yarar sağlayan tedavi yöntemidir. Günümüzde innovatif ilaç çalışmaları Alzheimer Hastalığına ışık olabilmek için devam etmektedir. Sonuç ve Tartışma: Hastalığın patofizyolojisi tam olarak anlaşılamadan tedavi edilmesi mümkün olmamakla birlikte gelişen ilaç teknolojisi ile umut vaat eden yeni moleküller klinikte kullanıma sunulmuştur. Etkili ve güvenli bulunmalarının devamı halinde ilaç pazarında yerini sağlamlaştırarak hastalara umut olacaklardır.