Görsel Göstergebilim Alanı


Batu Ertung B.

Sanat Yazıları, vol.47, pp.567-586, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Sanat Yazıları
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.567-586
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Görsel göstergebilim her türlü görsel metnin anlamını, anlamın üretim sürecinin eklemleniş şeklini ve işleyişini ortaya koymaya çalışır. Görsel göstergebilimin uygulama alanına giren kül- türel üretimlerden biri de sanat yapıtları ve pratikleridir. Sanat yapıtlarını ve pratiklerini ileti ta- şıyan görsel metinler olarak kabul eder. Araştırmada ilgili literatür incelenerek betimsel analiz yöntemi ile görsel göstergebilim alanı ana hatları ile ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İlk olarak görsel göstergebilimin yapısalcı dilbiliminden kaynaklanan bir yöntem olması nedeniyle yapı- salcı dilbilimin göstergebilim alanındaki çalışmaları şekillendiren temel ilke ve yönelimleri ge- nel çerçevesi ile belirlenmiştir. Görsel göstergelerin doğal dillerden yapısal farklılıklar içermesi nedeniyle kuramcılar tarafından farklı şekillerde sınıflandırıldığı belirlenerek görsel göstergeye bakış açıları incelenmiştir. Görsel göstergebilim, dilbiliminin kendi inceleme nesnesinin üze- rinden tanımladığı ve geliştirdiği gösterge kavramının boyutlarını genişletirken bir taraftan da daha karmaşık biçimleri, göstergeleri çözümleyecek bir araç haline getirmeye çalışmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Göstergebilim, Görsel Göstergebilim, Görsel Gösterge, Anlambilim, Anlamlandırma.