An Alternative Recommendation for Remedy for Losses Caused by Kahramanmaras Earthquakes: Compensation for Damage Caused by Immovables within the Scope of Product Liability


Creative Commons License

ORAL T.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.72, no.1, pp.121-142, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In the result of the earthquakes occurred in Türkiye, unfortunately many people passed away and got injured. It is necessary to evaluate under which provisions the responsibilities of the contractors of the buildings that caused these loss of life and injuries or their suppliers together with the contractors can be reached. In this article, firstly, I discussed whether the persons have a right to damages within the scope of the Code on Product Safety and Technical Regulations (No. 7223). In this framework, I determined the legal nature of product liability, and examined the conditions of product liability in Turkish Law. In this context, I have determined whether immovables are included in the term of goods given in the product definition in the Code, and then I tried to reveal the types of damage that can be compensated within the scope of the Code. Afterwards, the concept of the producer, the reasons for the producer to get rid of responsibility, and the producers’ right of recourse are analyzed. Finally, I tried to find answers to the questions of when product liability arises and whether product liability competes with contractual liability by considering the Art. 60 of the Turkish Code of Obligations.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından ne yazık ki çok sayıda vatandaşımız can vermiş ve birçok vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu can kayıpları ve yaralanmalara sebep olan binaların müteahhitlerinin ya da müteahhitlerle birlikte onların tedarikçilerinin tazminat sorumluluklarına hangi hükümler kapsamında gidilebileceği, bu hükümlerde kusurun kanıtlanmasının gerekip gerekmediği ve zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak değerlendirilmek gerekmektedir. Makalede, öncelikle bu can kayıpları ve yaralanmalara sebep olan binaların müteahhitlerinin ya da müteahhitlerle birlikte onların tedarikçilerinin tazminat sorumluluklarına 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında gidilebilip gidilemeyeceği tartışılmıştır. Bu çerçevede, ilk olarak ürün sorumluluğunun hukuki niteliği tespit edilmiş, ardından sorumluluğun şartları incelenmiştir. Bu bağlamda, Kanun’daki ürün tanımında verilen eşya teriminin içine taşınmazların girip girmediği belirlenmiş, sonrasında da Kanun kapsamında tazmin edilebilecek zarar kalemlerinin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonrasında imalatçı kavramı, imalatçının sorumluluktan kurtulma sebepleri, imalatçının rücu hakkı üzerinde durulmuştur. Çalışmada son olarak, ürün sorumluluğunun hangi andan itibaren doğduğu ve Türk Borçlar Kanunu’nun 60. maddesi dikkate alınarak, ürün sorumluluğunun sözleşmesel sorumlulukla yarışıp yarışmadığı sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır.