General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Bilişim Ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı
Research Areas: Information Law