General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent, Çevre Ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı
Research Areas: Urbanization and Environmental Problems

Metrics

Publication

32

Project

4

Thesis Advisory

10

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals